กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Monthly Archives

ตุลาคม 2019

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารที่พักนักกีฬาภายในพื้นที่ทภ.๒…

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารที่พักนักกีฬาภายในพื้นที่ทภ.๒ สำหรับการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๗๐ สำหรับการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๗๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารที่พักนักกีฬาภายในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารที่พักนักกีฬาภายในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ สาหรับการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก ครั้งที่ ๗๐…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารที่พักนักกีฬาภายในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารที่พักนักกีฬาภายในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ สาหรับการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก ครั้งที่ ๗๐…

กองทัพภาคที่ 2 รับมอบปูนซีเมนต์จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำนวน 100 ตัน…

     พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ผู้นแทนแม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบปูนซีเมนต์จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง โดย คุณ วิสันต์ ปริทัศน์ไพศาล…

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - - - - - - - - - - - - - - - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐…

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/62 ในพื้นที่ค่ายสุรนารี

     พลโท ธเนศ วงษ์ชะอุ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/62 โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ…

แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะผู้ฝึก, ผู้ช่วยผู้ฝึก, ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะผู้ฝึก, ผู้ช่วยผู้ฝึก, ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 พร้อมมอบนโยบาย ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติต่อน้องๆ…

นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก จัดงานแถงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี 2562

     รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก จัดงานแถงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินีฯ โดยมี คุณ ปาริชาต…

กอ.รมน.ภาค 2 ลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ…

     พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ พัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง…

แม่ทัพน้อยที่ 2 เปิดการตรวจสอบการฝึกครูทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 ในพื้นที่…

     พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เปิดการตรวจสอบการฝึกครูทหารใหม่ ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ของหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ของกองพลทหารราบที่…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More