กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารที่พักนักกีฬาภายในพื้นที่ทภ.๒ สำหรับการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๗๐

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารที่พักนักกีฬาภายในพื้นที่ทภ.๒ สำหรับการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๗๐ สำหรับการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๗๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แผนจัดหาที่ ๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬาภายในพื้นที่ ทภ.๒ ให้กับ ช.พัน.๓ พล.ร.๓, ช.๒,
ช.๒ พัน.๒๐๑ และ ช.๒ พัน.๒๐๒ ดำเนินการ

ดาวโหลด

เปิดเผยราคากลาง ลงวันที่ 31.ต.ค 62
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More