กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 รับมอบปูนซีเมนต์จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำนวน 100 ตัน ในการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยและสร้างฝายชะลอน้ำ

     พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ผู้นแทนแม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบปูนซีเมนต์จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง โดย คุณ วิสันต์ ปริทัศน์ไพศาล ผู้จัดการอาวุโสแพลนโลจิสติกส์เพื่อมอบปูนซีเมนต์ จำนวน 100 ตัน ให้กับกองทัพภาคที่ 2 นำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยและสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่อุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More