กอ.รมน.ภาค 2

ผอ.ศปม. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยม และติดตาม การดำเนินโครงการ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 1100 พลตรี ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตาม การดำเนินโครงการ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงาน ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบูรณาการ ประสานงาน และรับทราบปัญหา/ข้อขัดข้องเพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ตำบลดังกล่าว ต่อไป โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ, นายวศรุต สามารถ นายอำเภอพนา, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านไม้กลอน ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

ยี่ยมชมผลงานโครงการโรงเรียนต้นแบบ ได้ดูผลิตผลจากการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในการผลิตผลงานเพื่อเป็นความรู้ นำสิ่งที่เหลือใช้จากขยะรีไซเคิลมาประดิษฐ์เป็นของใช้ โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง พร้อมบุคลาการทางการศึกษา, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

 

งพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม การดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร งบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 กลุ่ม คือ นาย ดาบชัย พิทักษ์สมบัติ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก บ้านหนองไหล หมู่ 6 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน ซึ่งเป็น ศูนย์การเรียนรู้ และ นายคำชิน มานะพระ บ้านเนินกุง หมู่ 6 ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้สูบน้ำจากใต้ดิน โดยใช้แหล่งพลังงานที่ได้รับจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แล้วบริหารจัดการน้ำ และกระจายน้ำให้กับสมาชิกและจ่ายเป็นระบบประปา ในกลุ่มทุกคน เพื่อใช้ในการเลี้ยงหอยเชอรี่เพื่อจำหน่ายเป็นพ่อแม่พันธุ์, เลี้ยงปลาดุก , เลี้ยงหนูนา พร้อมปลูกพืชผักสวนครัว รวมประมาณ 60 ไร่ โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ, นายอำเภอหันตะพาน, ปลัดอำเภอเสนางคนิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ที่ได้รับโครงการ ฯ ร่วมให้การต้อนรับ

พบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจแก่ครอบครัวของ พลทหาร วิทวัส ศิริดี ทหารกองประจำการ รุ่นปี 64 ผลัดที่ 2 สังกัด กองร้อยบริการ กองบริการ โรงเรียนนายสิบทหารบก มณฑลทหารบกที่ 15 เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ในปัจจุบัน และเป็นการแสดงความขอบคุณ ในการเข้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญของกองทัพ เพื่อรับใช้ชาติ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ, สัสดีจังหวัดอำนาจเจริญ, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในการพบปะเยี่ยมเยียน ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 8 0 4
Views Today : 517
Views Yesterday : 177
Views Last 30 days : 9475
Total views : 417414