กอ.รมน.ภาค 2

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยมและติดตาม การดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านบัวยาง จ.อุบลราชธานี

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 1500 พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม การดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร งบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 กลุ่ม คือ นาย คำพอง อึ้งทอง บ้านบัวยาง หมู่ 8 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้สูบน้ำจากใต้ดิน โดยใช้แหล่งพลังงานที่ได้รับจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แล้วบริหารจัดการน้ำ และกระจายน้ำให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกคน เพื่อใช้ในการเลี้ยงปลาดุก จำวน 6 บ่อ เนื้อที่ 30 ไร่ พร้อมผลิตหัวอาหารปลาดุก เพื่อลดต้นทุน , เลี้ยงวัวเนื้อ 15 ตัว, ปลูกพืชหญ้าเลี้ยงวัว 40 ไร่ พร้อมปลูกพืชผักสวนครัว รวมประมาณ 70 ไร่ โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี, นายอำเภอวารินซำราบ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ที่ได้รับโครงการ ฯ ร่วมให้การต้อนรับ

 

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 500
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10048
Total views : 430540