กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0930 พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ในห้วงไตรมาสแรก เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2565 รับทราบปัญหา/ข้อขัดข้อง พร้อมทั้งบูรณาการ ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน พร้อมด้วยส่วนราชการของจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมหารือการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More