กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม การดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

     เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 1200 พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม การดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร งบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 กลุ่ม ณ บ้านโนนข่า ม.5 อำเภอเชียงขวัญ, บ้านป่าสุ่ม หมู่ 7 อำเภอธวัชบุรี ,และ บ้านหนองบั่ว หมู่ 4 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้สูบน้ำจากใต้ดิน โดยใช้แหล่งพลังงานที่ได้รับจากแผงเซลแสงอาทิตย์ แล้วบริหารจัดการน้ำ และกระจายน้ำให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกคน เพื่อใช้ในเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ดไข่การปลูกพืชประจำถิ่น เช่น ต้นไผ่, กล้วย, มะม่วง,ขนุน, มะนาว, พริก, มะเขือ, มะละกอ รวมทั้งพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น หอม กระเทียม และถั่วฝักยาว บนเนื้อที่การเกษตร รวมประมาณ 85 ไร่ โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ที่ได้รับโครงการ ฯ ร่วมให้การต้อนรับ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More