กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เข้าเยี่ยมคำนับ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งหารือข้อราชการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วย ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More