กอ.รมน.ภาค 2

ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 2 รวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0930 พลตรี ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม ในห้วงไตรมาสแรก เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2565 รับทราบปัญหา/ข้อขัดข้อง พร้อมทั้งบูรณาการ ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยส่วนราชการของจังหวัดมหาสารคาม ร่วมหารือการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุม ห้อง 307 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 1200 พลตรี ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตาม การดำเนินโครงการ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงาน ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบูรณาการ ประสานงาน และรับทราบปัญหา/ข้อขัดข้อง เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ตำบลดังกล่าว ต่อไป โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 1300 พลตรี ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางพบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจแก่ครอบครัวของ พลทหาร วรพงษ์ เหมือนโสภา ทหารกองประจำการ รุ่นปี 64 ผลัดที่ 2 สังกัด ศูนย์สงครามพิเศษ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ในปัจจุบัน และเป็นการแสดงความขอบคุณ ในการเข้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญของกองทัพ เพื่อรับใช้ชาติ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม , สัสดีอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ร่วมในการพบปะเยี่ยมเยียน ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ 6 บ้านห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 2
Views Today : 59
Views Yesterday : 670
Views Last 30 days : 8350
Total views : 441603