กอ.รมน.ภาค 2 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 )

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 6 2 3
Views Today : 185
Views Yesterday : 158
Views Last 30 days : 5595
Total views : 258600