กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Browsing Category

ประกาศ กองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ความร่วมมือ กองทัพบก…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ความร่วมมือ กองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย              ของ กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองทัพภาคที่ ๒…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองทัพภาคที่ ๒                ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองทัพภาคที่ ๒…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองทัพภาคที่ ๒                ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมทหาร ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓…

  ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมทหาร                         ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองพลทหารราบที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองพลทหารราบที่ ๖                  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมทหาร ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมทหาร                         ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองพลทหารราบที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองพลทหารราบที่ ๖                  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์…

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำของ มณฑลทหารบกที่ ๒๓…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำของ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More