Archive - 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

“แม่ ลูก เยี่ยมพ่อ” สานสายใย อุ่นไอรัก สู่ชายแดน ต้อนรับเทศกาลปีใหม่

      “แม่ ลูก เยี่ยมพ่อ” สานสายใย อุ่นไอรัก สู่ชายแดน ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ พลตรี ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พร้อมด้วย พันเอกหญิง ช่อทิพย์...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กษัตริย์ นักปฏิบัตินิยม พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10

     กษัตริย์ นักปฏิบัตินิยม พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาอย่างสม่ำเสมอ อย่างเงียบ ๆ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

#ทรงพระเจริญ

     #ทรงพระเจริญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ี่จังหวัดนครราชสีมา...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

“สำรวจเตรียมซ่อมแซม บ้านน้องคนเล็ก”

     “สำรวจเตรียมซ่อมแซม บ้านน้องคนเล็ก” ผบ.หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.6 พัน.2 พร้อมด้วยชุดช่าง เข้าเยี่ยมบ้าน พลฯ จารุวิทย์ มีสง่า ทหารใหม่ผลัดที่ 2/66...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

“ความปลอดภัย ต้องมาอันดับหนึ่ง” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ จากคนคลุ้มคลั่ง

     “ความปลอดภัย ต้องมาอันดับหนึ่ง” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ จากคนคลุ้มคลั่ง กรมทหารราบที่ 23 จัดเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุของหน่วย...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ทหารพันธุ์ดี มทบ.210 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้แก่กำลังพลและชุมชน

     มทบ.210 ทหารพันธุ์ดี มทบ.210 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้แก่กำลังพลและชุมชน ********************************** เมื่อ 22 ธ.ค. 66...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

โครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่

     โครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ร.13 พัน.1 ให้การต้อนรับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการฯ “...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

เตรียมพร้อม.. เพื่อก้าวลงสู่สนามสอบ นนส.ทบ. ประจำปี 2567

     เตรียมพร้อม.. เพื่อก้าวลงสู่สนามสอบ นนส.ทบ. ประจำปี 2567 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ศูนย์กวดวิชาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ร.13 พัน.1...

จิตอาสา

 ราษฎร์ รัฐร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

     ราษฎร์ รัฐร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ป.3 พัน.13 ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐร่วมใจ...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

มอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติและหนังสือเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ให้โรงเรียนทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

     เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 66 เวลา 10.30 น. พันเอก สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เข้ามอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 5
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5927
Total views : 452217