ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กษัตริย์ นักปฏิบัตินิยม พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10

     กษัตริย์ นักปฏิบัตินิยม พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10
🔹 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาอย่างสม่ำเสมอ อย่างเงียบ ๆ ตามแบบฉบับของพระองค์ ทรงลงมือทำเพื่อประชาชน แม้ในยามที่ไม่มีใครรู้หรือไม่มีใครเห็นทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน
🔹 อีกทั้งทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริของพระองค์ กว่า 100 โครงการกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย รวมถึงพระราโชบายในการฟื้นฟูชีวิตเมือง (Urban Re-Vitalization) อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
🔹 ทั้งหมดนี้ คือส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ทรงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 5
Views Today : 717
Views Yesterday : 320
Views Last 30 days : 8123
Total views : 442731