จิตอาสา

 ราษฎร์ รัฐร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

     ราษฎร์ รัฐร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง💂🏼‍♂️💧
ป.3 พัน.13 ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ณ บ.หนองนาเจริญ ม.6 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา น้ำอุปโภค และบริโภค ไม่เพียงพอ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 8
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5930
Total views : 452220