Archive - 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

พิธีส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวกำลังพลทหารกองประจำการ

     พิธีส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวกำลังพลทหารกองประจำการ พล.ต.อรรถชัย รักษาศิลป์ ผบ.มทบ.21 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวทหารกองประจำการ ตามโครงการ...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

”ดูแลกัน….เพราะเราคือครอบครัว“

     ”ดูแลกัน….เพราะเราคือครอบครัว“ สร้างบ้านให้น้องคนเล็กของกองทัพบก กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 จัดชุดช่างกำลังพลดำเนินการสร้างบ้านใหม่...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

น้องคนเล็ก บริจาคโลหิต เพิ่มปริมาณโลหิตไว้ใช้สำรองห้วงเทศกาลปีใหม่ 2567

     #น้องคนเล็ก บริจาคโลหิต เพิ่มปริมาณโลหิตไว้ใช้สำรองห้วงเทศกาลปีใหม่ 2567 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ นำน้องทหารใหม่ผลัดที่ 2/66...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 จิตอาสา

#แม่ ลูก เยี่ยมพ่อ” สานสายใย อุ่นไอรัก สู่ชายแดน ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2567#

     #แม่ ลูก เยี่ยมพ่อ” สานสายใย อุ่นไอรัก สู่ชายแดน ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2567# พ.ท.เอก ศรีษา ผบ.ร.16 พัน.2 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัวร่วมให้การต้อนรับ พล.ต...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

“ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานฯ”

     “ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานฯ” พลตรี ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ทหารลุยสวน…รับซื้อผลผลิตช่วยเหลือประชาชน

     ทหารลุยสวน…รับซื้อผลผลิตช่วยเหลือประชาชน<<< ร.13 พัน.3 ลงพื้นที่เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

[ จิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาดโรงเรียน ]

     [ จิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาดโรงเรียน ] ร.8 พัน.3 : จิตอาสาร่วมกับประชาชนและคณะครูทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ขนย้ายสิ่งของ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระรูป และลายพระหัตถ์อวยพรปีใหม่ 2567

     สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระรูป และลายพระหัตถ์อวยพรปีใหม่ 2567 เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

“พาน้องคนเล็ก ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ ทภ.2“

     “พาน้องคนเล็ก ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ ทภ.2“ หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 23 พาน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 เดินทางไปทัศนศึกษาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ทหาร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

 แม่ทัพภาคที่ 2 เยี่ยมให้กำลังใจ การเตรียมความพร้อมและการซักซ้อมการแสดงถวายหน้าพระพักต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

     แม่ทัพภาคที่ 2 เยี่ยมให้กำลังใจ การเตรียมความพร้อมและการซักซ้อมการแสดงถวายหน้าพระพักต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ พล.ท.อดุลย์...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 4
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5926
Total views : 452216