ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

มอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติและหนังสือเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ให้โรงเรียนทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

     เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 66 เวลา 10.30 น. พันเอก สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เข้ามอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหนังสือรวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ให้กับโรงเรียนพระเทพญาณวิศิฏษ์อุดมวิทย์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฦสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ ภาพสำคัญทางประวัติศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เยาวชนร่วมหลังเห็นถึงความสำคัญและพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 428
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5393
Total views : 447087