ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ทหารพันธุ์ดี มทบ.210 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้แก่กำลังพลและชุมชน

     🔷มทบ.210
🐣ทหารพันธุ์ดี มทบ.210 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้แก่กำลังพลและชุมชน🐔
**********************************
เมื่อ 22 ธ.ค. 66 โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.210 โดยโครงการทดลองเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์โรดไทย ได้ดำเนินการให้อาหารไก่เล็กและไก่ใหญ่ โดยการทำสูตรผสมอาหารให้น้องไก่เพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร พร้อมทำความสะอาดเก็บหวาดใบไม้บริเวณโดยรอบโครงการฯ และเก็บไข่ไก่ จำหน่ายให้สูทกรรม ใช้ประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการได้รับประทาน พร้อมขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการทหารพันธุ์ดี และให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 8 8
Views Today : 15
Views Yesterday : 680
Views Last 30 days : 9400
Total views : 414361