ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

โครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่

     โครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่
ร.13 พัน.1 ให้การต้อนรับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการฯ “ ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ” ในพื้นที่ จ.อุดรธานี จำนวน 11 โรงเรียน รวมจำนวน 196 คน เข้าเยี่ยมชมทัศนะศึกษาในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร, เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงอาวุธ/ยุทโธปกรณ์ทางทหาร และ เข้าศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย ภายใต้โครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และ เป็นการปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้หน่วยได้มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 4,000 ตัว มอบให้กับคณะนักเรียนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำของโรงเรียนเพื่อขยายพันธุ์และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต่อไป

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 2
Views Today : 59
Views Yesterday : 670
Views Last 30 days : 8350
Total views : 441603