กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Monthly Archives

กุมภาพันธ์ 2019

กองทัพภาคที่ 2 จัดการบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังพลและครอบครัวสู่ยุทธศาสตร์ 20 ปี

     พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการ “สื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค” ประจำปี 2562…

     พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการจัดกิจกรรมโครงการ “สื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างเครือข่ายมวลชน ป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม…

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร บรรยายพิเศษเสริมสร้างการรับรู้กฏหมายรัฐธรรมนูญปี 60

      พลโท ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร บรรยายพิเศษเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ กฏหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ปี 2560…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมนักกีฬาที่ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 69…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร  รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมนักกีฬาที่ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ได้แก่ เทนนิส, ฟุตบอล, เทเบิลเทนนิส,บาสเกตบอล…

แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการอบรมบรรยาย “สยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ พระราชประวัติ บุญญาธิการ…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และบูรพระกษัตริย์ในอดีตจนถึงปัจจุบันในการรักษาชาติบ้านเมือง ในหัวข้อ…

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกตามวงรอบประจำปี ของกองพลทหารม้าที่ 3

     พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกตามวงรอบประจำปี ซึ่งเป็นการฝึกเป็นหน่วยระดับกองร้อย ของกองพลทหารม้าที่ 3 โดย กรมทหารม้าที่ 6 และหน่วยขึ้นตรง…

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปราชญ์ร่วมใจ สร้างสรรค์ไทยเป็นหนึ่ง ณ…

     เมื่อ 8 ก.พ. 62 พล.ต. ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปราชญ์ร่วมใจ สร้างสรรค์ไทยเป็นหนึ่ง โดยมี รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2(2) และ ผอ.กอง สธ.ฯ…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมเสริมสร้างวิทยากรปราชญ์เพื่อความมั่นคง…

     พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมเสริมสร้างวิทยากรปราชญ์เพื่อความมั่นคง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร…

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจังหวัดนครราชสีมา…

     พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก ไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 ผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 ร่วมกับ…

เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจการควบคุมการเผาไร่อ้อย…

     เมื่อวันพุธที่ 6 ก.พ.62 เวลา 1530 พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2 และคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจการควบคุมการเผาไร่อ้อย…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More