กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกตามวงรอบประจำปี ของกองพลทหารม้าที่ 3

     พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกตามวงรอบประจำปี ซึ่งเป็นการฝึกเป็นหน่วยระดับกองร้อย ของกองพลทหารม้าที่ 3 โดย กรมทหารม้าที่ 6 และหน่วยขึ้นตรง ซึ่งการฝึกกองร้อยเตรียมพร้อม กองทัพภาคที่ 2 เป็นการฝึกเพื่อให้เกิดความชำนาญ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กองยุทการกองทัพภาคที่ 2 ได้วางกลยุทธ์ในการฝึกไว้ ณ สนามยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ 2 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More