กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการอบรมบรรยาย “สยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10”

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และบูรพระกษัตริย์ในอดีตจนถึงปัจจุบันในการรักษาชาติบ้านเมือง ในหัวข้อ “สยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10” โดยผู้เข้าฟังการบรรยายเป็นกำลังพลจากชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังรักษาความเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะครูจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้ง 2 จังหวัดข้างต้นเข้ารับฟังการบรรยาย ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More