กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปราชญ์ร่วมใจ สร้างสรรค์ไทยเป็นหนึ่ง ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจฯ นครราชสีมา

     เมื่อ 8 ก.พ. 62 พล.ต. ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปราชญ์ร่วมใจ สร้างสรรค์ไทยเป็นหนึ่ง โดยมี รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2(2) และ ผอ.กอง สธ.ฯ ร่วมพิธี ในการนี้ ประธานในพิธีและคณะ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ปราชญ์เพื่อความมั่นคง 20 จังหวัด รวม 200 คน ที่ผ่านการอบรม ใน 7-8 ก.พ. 62 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจฯ นครราชสีมา และได้กล่าวให้โอวาทแก่ปราชญ์ฯ เพื่อนำไปขยายผลในชุมชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More