กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร บรรยายพิเศษเสริมสร้างการรับรู้กฏหมายรัฐธรรมนูญปี 60

      พลโท ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร บรรยายพิเศษเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ กฏหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ปี 2560 พร้อมสอดแทรกพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ที่ทรงงานตลอดพระชนม์ชีพเพื่อปวงชนชาวไทย ให้กับเจ้าหน้าองค์การทหารผ่านศึกและนักเรียนโรงเรียนรักษาความปลอดภัยองค์การทหารผ่านศึก กว่า 500 คน ได้รับรู้แนวทางตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ ณ โรงเรียนรักษาความปลอดภัยองค์การทหารผ่านศึก เขตบางเขน กรุงเทพมหารนคร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More