กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจการควบคุมการเผาไร่อ้อย เพื่อลดปริมาณฝุ่นควันที่เกิดขี้นในพื้นที่ อ.วังสะพุง จ.เลย

     เมื่อวันพุธที่ 6 ก.พ.62 เวลา 1530 พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2 และคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจการควบคุมการเผาไร่อ้อย เพื่อลดปริมาณฝุ่นควันที่เกิดขี้นในพื้นที่ ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผล อ.วังสะพุง จ.เลย โดยมี รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย และ ผจก.โรงงานให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแนวทางแก้ปัญหาการควบคุมการเผาไร่อ้อย ที่จะก่อให้เกิดมลพิษ โดย กอ.รมน.จังหวัดเลยร่วมกับ นักวิชาการ โรงงานได้ทำความเข้าใจชี้ให้เกษตรกรได้เห็นว่าเผาไร่อ้อยนั้น ไม่ได้ทำให้ผลผลิตมากขึ้น หรือขายอ้อยได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการทำลายหน้าดินทำให้ผลผลิตลดลงอีกด้วย

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More