กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 จัดการบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังพลและครอบครัวสู่ยุทธศาสตร์ 20 ปี

     พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ร่วมฟังการบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังพลและครอบครัวสู่ยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยมี พันเอก นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ซึ่งจะจัดในห้วง 14,15,17,25 และ 26 ก.พ. 62 ช่วงเวลา 0800 – 1200 และ 1300-1700 วันละ 2 รุ่น รวม 10 รุ่น จำนวนกว่า 8,000 คน ผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งกำลังพลและครอบครัวสามารถขยายความรู้นำไปขยายผลได้ ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More