กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจังหวัดนครราชสีมา ตรวจวัดควันดำรถของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

     พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก ไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 ผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 ร่วมกับ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบกรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดควันดำรถของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่นำรถมาตรวจสภาพ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้ควบคุมและลดปริมาณมลพิษทางอากาศ ที่ส่งผลกระทบประชาชนในพื้นและสภาพแวดล้อม พร้อมขอความร่วมมือให้งดใช้รถที่มีค่าเกินมาตรฐาน และให้หน่วยที่รับผิดชอบไปปรับปรุงรถที่ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน ตามที่ขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแนะนำ ณ สำนักงานขนส่งมณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More