Archive - กุมภาพันธ์ 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบคืนโฉนดที่ดินตามโครงการ “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย” ให้กับประชาชน ณ จังหวัดมหาสารคาม

     พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามมอบคืนโฉนดที่ดินตามโครงการ “คืนความสุขให้ประชาชน...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ตามนโยบายของรัฐบาล

     พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน  “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ทภ.2 เปิดอบรมกำลังพลสายงานสัสดี เพื่อเตรียมพร้อมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการปี 2562

     พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมเพิ่ม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบเงินบำรุงขวัญ ให้กับทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬา พร้อมให้โอวาทนักกีฬาทีมกองทัพภาคที่ 2 สู้ศึกกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 มอบเงินบำรุงขวัญ ให้กับทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 23 ชนิดกีฬา พร้อมให้โอวาทนักกีฬาทีมกองทัพภาคที่ 2 กว่า 385 นาย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมการ “สยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ, พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระมหากษัตริย์ทยในยุคสมัย กรุงสุโขทัย-กรุงรัตนโกสินทร์” ณ จังหวัดชัยภูมิ

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และบูรพระกษัตริย์ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันในการรักษาชาติบ้านเมือง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง”

      เมื่อวันที่ 22 ก.พ.62 เวลา 1300 น. พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนรถน้ำทำความสะอาด ล้างถนน “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร

     เมื่อวันที่ 22 ก.พ.62 เวลา 09.00 น. พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

     วันมาฆบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

จังหวัดนครราชสีมา จัดการวิ่ง Maharat Valentine Running in love เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ 4 โรงพยาบาล ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

     พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานเปิดการวิ่ง Maharat Valentine Running in love เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ 4 โรงพยาบาล ได้แก่...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมรับชมและการตรวจความพร้อมและการสาธิตการบรรเทาสาธารณภัย ณ กองพลรบพิเศษ ค่ายเอรวัณ จังหวัดลพบุรี

     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารยก ลงพื้นที่เมืองพญาลิงเตรีมความพร้อมและการสาธิตการบรรเทาสาธารณภัย...

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 7
Views Today : 52
Views Yesterday : 408
Views Last 30 days : 8674
Total views : 415470