กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

จังหวัดนครราชสีมา จัดการวิ่ง Maharat Valentine Running in love เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ 4 โรงพยาบาล ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

     พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานเปิดการวิ่ง Maharat Valentine Running in love เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา, โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา, โรงพยายาลค่ายสุรนารี และโรงพยาบาลเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการวิ่งการกุศลในครั้งนี้ ณ จุดปล่อยตัวหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More