กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร

     เมื่อวันที่ 22 ก.พ.62 เวลา 09.00 น. พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น  นับเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง จากปี 2559 เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยนำผู้นำ พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน/เครือข่าย องค์กรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชนจิตอาสา มารวมพล รวมพลัง เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกัน ณ ค่ายศรีพัชรินทร ในห้วงเวลา 2 วัน เพื่อพบปะและจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งการฝึก ใช้เครื่องมือ การชมการแสดงสาธิต การกู้ภัย กู้ชีพ และชมนิทรรศการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     ซึ่งเป็นการรวมพลคนกู้ภัยมาจาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น,กาฬสินธุ์,มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และมีการสาธิตฝึกการป้องกันภัยแบบบูรณาการ การป้องกันและการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือภัยพิบัติหรือการเผชิญเหตุ ระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอกภาพ รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่อง คน เครื่องมือ อุปกรณ์ การสื่อสาร และแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุ เพื่อมาเรียนรู้ และฝึกซ้อมร่วมกัน ได้เกิดทักษะประสบการณ์และสร้างเครือข่ายและความคุ้นเคย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานจริงเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่

     แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวขอบคุณและชื่นชม เจ้าหน้าที่ทุกส่วน และพี่น้องประชาชนจิตอาสา ที่ได้เสียสละ กำลังกาย และเวลา อุทิศตนเพื่อร่วมกันทำงานด้านสาธารณภัย และสาธารณประโยชน์ เพื่อความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติ และขอให้ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ได้นำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้นำรับไปปรับประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More