กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมการ “สยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ, พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระมหากษัตริย์ทยในยุคสมัย กรุงสุโขทัย-กรุงรัตนโกสินทร์” ณ จังหวัดชัยภูมิ

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และบูรพระกษัตริย์ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันในการรักษาชาติบ้านเมือง ในหัวข้อ “สยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ, พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระมหากษัตริย์ทยในยุคสมัย กรุงสุโขทัย-กรุงรัตนโกสินทร์” โดย นายกองตรี ธารณา คชเสนี เป็นผู้บรรบยาย มีผู้เข้าฟังการบรรยายเป็นกำลังพลจากชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังรักษาความเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ, พร้อมด้วยคณะครูจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เมื่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More