ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมการ “สยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ, พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระมหากษัตริย์ทยในยุคสมัย กรุงสุโขทัย-กรุงรัตนโกสินทร์” ณ จังหวัดชัยภูมิ

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และบูรพระกษัตริย์ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันในการรักษาชาติบ้านเมือง ในหัวข้อ “สยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ, พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระมหากษัตริย์ทยในยุคสมัย กรุงสุโขทัย-กรุงรัตนโกสินทร์” โดย นายกองตรี ธารณา คชเสนี เป็นผู้บรรบยาย มีผู้เข้าฟังการบรรยายเป็นกำลังพลจากชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังรักษาความเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ, พร้อมด้วยคณะครูจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เมื่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

 

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 7
Views Today : 35
Views Yesterday : 408
Views Last 30 days : 8657
Total views : 415453