กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง”

      เมื่อวันที่ 22 ก.พ.62 เวลา 1300 น. พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนรถน้ำทำความสะอาด ล้างถนน “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง” ในพื้นที่จังหวัดเลย ณ มณฑลทหารบกที่ 28  ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

     ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 28 ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน และยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทำได้โดยการตรวจสอบยานพาหนะของหน่วยและโรงงานอุตสาหกรรม , การทำแนวกันไฟ , การช่วยดับไฟป่า, รณรงค์ทำความเข้าใจกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ในการงดเผาไร่นา , การทำความสะอาดและล้างถนนในชุมชนเมือง , การปลูกป่าและสร้างฝายมีชีวิต เป็นต้น

     ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิกู้ภัย หน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสา โดยระดมรถน้ำ 20 คัน เจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสากว่า 400 คนร่วมกิจกรรม โดยมีเป้าหมายดำนเนินการที่ถนนสายหลักในพื้นที่ อ.เมืองเลย ระยะทางกว่า 5 กม.

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More