กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ตามนโยบายของรัฐบาล

     พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน  “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี พลตำรวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานในพิธีฯ จากที่ตำรวจภูธรภาค 3 ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งได้ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ทหาร อัยการ ที่ดิน สรรพกร ในการสืบสวนสอบสวน และตรวจค้น กลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบ ดำเนินการแก้ไขปัญหาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ทำให้เกิดความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชน จำนวน 4,788 ราย รวมทั้งสิ้น 5,057 ฉบับ ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More