กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทภ.2 เปิดอบรมกำลังพลสายงานสัสดี เพื่อเตรียมพร้อมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการปี 2562

     พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมเพิ่ม และพัฒนาศักยภาพกำลังพลนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดีเตรียมพร้อมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการปี 2562 ซึ่งในปัจจุบันการตรวจเลือกทหารกองเกิน ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงได้ให้ความสำคัญกับทหารกองเกินที่จะเข้าสู่ทหารกองประจำการ ณ ห้องร่วมเริงไชย สโมสรร่วมเริงไขย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More