Archive - พฤศจิกายน 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

ทหารชุมแพ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ฟื้นฟูพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน หลังประสบอุทกภัย

     หน่วย ร.8 พัน.2 ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จัดกำลังพลจิตอาสา สนับสนุนส่วนราชการท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ บ้านโนนสะเดา ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

เกษตรกรสุดซาบซึ้ง ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน

     กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 จัดกำลังพลเข้าช่วยขนย้ายข้าวเปลือกของเกษตรกรในพื้นที่ บ.โอรุน ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กว่า 65 กระสอบ...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 427
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5392
Total views : 447086