กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทหารชุมแพ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ฟื้นฟูพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน หลังประสบอุทกภัย

     หน่วย ร.8 พัน.2 ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จัดกำลังพลจิตอาสา สนับสนุนส่วนราชการท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ บ้านโนนสะเดา ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ช่วยพัฒนา ทำความสะอาด ขนย้ายสิ่งของกลับเข้าที่พักอาศัย หลังจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในห้วงที่ผ่านมา คืนความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More