กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เกษตรกรสุดซาบซึ้ง ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน

     กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 จัดกำลังพลเข้าช่วยขนย้ายข้าวเปลือกของเกษตรกรในพื้นที่ บ.โอรุน ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กว่า 65 กระสอบ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ทำนาทำให้ประชาชนมีความประทับใจ และขอบคุณหน่วยงานทหารที่มาช่วยเหลือในครั้งนี้

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More