กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Yearly Archives

2017

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ว่าราชการทั้ง 20 จังหวัด…

กองทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรม “ด่านครอบครัว ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 “

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร  รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม "ด่านครอบครัว ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561" และการใช้งาน แอปพลิเครชั่น "ด่านครอบครัว"…

พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการอุปสมบท บวชเนกขัมมะจาริณี ปฏิบัติธรรม…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการอุปสมบท บวชเนกขัมมะจาริณี ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร…

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันชายแดน

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันชายแดน…

ร่างประกาศ ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างตึกแถวนายพัน ของ กองทัพภาคที่๒ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา…

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างตึกแถวนายพัน ของ กองทัพภาคที่๒ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา…

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี…

     วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560) เวลา 13.20 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ความร่วมมือ ทบ. – มูลนิธิ…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ความร่วมมือ ทบ. – มูลนิธิ อุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ทภ.๒…

ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ความร่วมมือ ทบ. – มูลนิธิ…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ความร่วมมือ ทบ. – มูลนิธิ อุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ทภ.๒…

พลเอก วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อ่านสาส์นอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561…

     พลเอก วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก นำความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารบก อ่านสาส์นอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561…

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

       พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการจัดพื้นที่จุดเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More