ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 จิตอาสา สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 2 เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Over Night Trip

     พล.ท. อดุลย์ บุญธรรมเจริญ มทภ.2/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 2 พร้อมด้วย คุณพรชนก บุญธรรมเจริญ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.2 และคณะฝึกอบรม ทภ.2...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (LFX) สำหรับการฝึกเป็นหน่วยกรมเป้าหมาย (กรม ร.ฉก.ทภ.2) ประจำปี 2567

     พลตรี พรชัย มาหลิน รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (LFX) สำหรับการฝึกเป็นหน่วยกรมเป้าหมาย (กรม ร.ฉก.ทภ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจการฝึกเป็นหน่วยกรมเป้าหมาย (กรม ร.ฉก.ทภ.2) ประจำปี 2567

     พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย กรมเป้าหมาย (กรม ร.ฉก.ทภ.2) ประจำปี 2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์