กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพภาคที่ 2 ที่เตรียมเข้ารับการฝึก Lightning Forge 2020

    พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพภาคที่ 2 ที่เตรียมเข้ารับการฝึก Lightning Forge 2020 และให้โอวาทการปฏิบัติงานให้มีความระลึกเสมอเราไปในนามระดับกองทัพบกระหว่างประเทศ หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก Lightning Forge 2020 เช่น การฝึกทบทวนต่างๆ อีกทั้งยังได้เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการกักตัวการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More