ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

“มทภ.2 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ในการมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.อุดรธานี และ จ.หนองบัวลำภู”

     “มทภ.2 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ในการมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.อุดรธานี และ จ.หนองบัวลำภู” วันที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 12.30 น. นายเศรษฐา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการถวายพวงมาลัย

     ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการถวายพวงมาลัย หรือ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

“ติวเข้มออนไลน์ ส่งเสริมการศึกษาพลทหาร และบุตรกำลังพล ทภ.2”

     “ติวเข้มออนไลน์ ส่งเสริมการศึกษาพลทหาร และบุตรกำลังพล ทภ.2” กองทัพภาคที่ 2 จัดโครงการพัฒนาการศึกษาทหารกองประจำการและบุตรของกำลังพลในพื้นที่ ทภ.2...

ข่าวประชาสัมพันธ์