กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง

     พลตรี ราชัน ประจันตะเสนเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง(ยุทธศาสตร์ชาติ)

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานตามแผนโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ต่อผู้บริหารระดับจังหวัด เพื่อให้สามารถพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่ อย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 62 นาย ซึ่งจัดประชุมในระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย.63 นี้ ณ โรงแรมเฮอมิเทจ รีสอร์ท แอนด์สปา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More