กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ , พนักงานราชการ, ลูกจ้างกองบัญชาการ กองทัพภาคที 2

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ , พนักงานราชการ, ลูกจ้าง และบุตรของกองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที 2 ประจำปี 2563 สำหรับทุนการศึกษาที่มอบในวันนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการจัดหาทุนการศึกษา จากเงินที่ได้รับจากกิจการสวัสดิการในกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1,519,500 บาท ได้นำเงินดังกล่าว มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา จำนวน 487 ทุน แบ่งเป็น ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ และทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ถึงระดับปริญญาตรี ในการมอบทุนการศึกษา แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้โอวาทกับบุตรหลานว่า “เงินทุนการศึกษาอาจจะไม่มาก แต่ขอให้เด็กๆ และลูกๆ หลาน มีความกตัญญู ใฝ่รู้ ตั้งใจเรียน และเป็นเด็กดี คนดีของสังคม พ่อแม่ก็ภูมิใจแล้ว”

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More