กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ทบ.)

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2, พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยม และสังเกตุการณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2563 ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นเจ้าหน้าที่ให้กำกับดูแลให้เรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม ทั้งนี้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เป็นสำคัญ รวมถึงการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ 1,143 คน และผู้ปกครองที่มาคอยให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

     โดยมี มณฑลทหารบกที่ 21 ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลในด้านการรักษาความปลอดภัย การจราจร และการอำนวยความสะดวกต่างๆ จัดรถครัวสนาม แจกข้าวกล่องและน้ำดื่ม 3,000 ชุด ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่

     โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้กำหนดสถานที่สอบคัดเลือก แบ่งเป็น 8 สนามสอบใน 4 พื้นที่ ของ กองทัพภาคที่ 1 – 4 สำหรับ กองทัพภาคที่ 2 รับผิดชอบโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้เข้ารับการสอบ จำนวน 2,117 คน แยกเป็น 2 สนามสอบ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,143 คน และโรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น จำนวน 974 คน

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More