ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

กำลังใจจากคนแนวหลัง มอบพลังใจให้คนชายแดน

     ”กำลังใจจากคนแนวหลัง มอบพลังใจให้คนชายแดน“ พล.ต.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข ผบ.พล.ม.3 ,ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ,ฝ่ายเสนาธิการ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา พล.ม...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

สวัสดิการ ใส่ใจ ห่วงใย ครอบครัวน้องเล็กกองทัพบก

     ”สวัสดิการ ใส่ใจ ห่วงใย ครอบครัวน้องเล็กกองทัพบก“ คุณวริษา นาม่อง ประธาน สม.ทบ.สาขา ช.พัน.6 พล.ร.6 พร้อมคณะแม่บ้านของหน่วย เจ้าหน้าที่เสนารักษ์...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

น้อมรำลึก 5 ธันวา มหาราช

     “น้อมรำลึก 5 ธันวา มหาราช” พล.ต.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผบ.พล.ร.6 พร้อมด้วย พ.อ.หญิง ช่อทิพย์ ศรีอินทร์ ประธาน สม.ทบ. สาขา พล.ร.6 นำกำลังพล...

สมาคมแม่บ้าน ทภ.2