กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกลงพื้นที่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและกิจกรรมทัพภาคที่2

     รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยอุปนายกฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ เยี่ยมและพบปะสมาชิกแม่บ้านทหารบก หน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หน้าตึกกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ณ ห้องประชุม 4 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี คุณ สุรดา ธรรมวินทร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ให้การตอนรับ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More