ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 จิตอาสา สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 2 เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Over Night Trip

     พล.ท. อดุลย์ บุญธรรมเจริญ มทภ.2/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 2 พร้อมด้วย คุณพรชนก บุญธรรมเจริญ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.2 และคณะฝึกอบรม ทภ.2...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

โครงการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่กำลังพล

     คุณเบญจพร สารบรรณ ประธาน สม.ทบ. สาขา ร.16 พัน.3 พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านของหน่วย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

กำลังใจจากคนแนวหลัง มอบพลังใจให้คนชายแดน

     ”กำลังใจจากคนแนวหลัง มอบพลังใจให้คนชายแดน“ พล.ต.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข ผบ.พล.ม.3 ,ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ,ฝ่ายเสนาธิการ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา พล.ม...

สมาคมแม่บ้าน ทภ.2