ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

โครงการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่กำลังพล

     คุณเบญจพร สารบรรณ ประธาน สม.ทบ. สาขา ร.16 พัน.3 พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านของหน่วย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ตามมาตรา 35 (7) โครงการเลี้ยงโคพันธ์ุพื้นเมือง ของนายหนูดำ มหาบุตร (ผู้ใช้สิทธิ) ซึ่งเป็นบิดาของ จ.ส.อ.ธีระศักดิ์ มหาบุตร ณ บ้านเลขที่101 ม.9 ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 283
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7369
Total views : 441977