ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

บริจาคโลหิต “สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ”

     บริจาคโลหิต “สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ” ให้เลือด = ให้ชีวิต      พล.ต.สันทัด จันทน์มาลา ผบ.มทบ.26 พร้อมด้วย...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

“ความฝันคือการรับราชการ เยี่ยมเยียนบ้านให้กำลังใจ”

     “ความฝันคือการรับราชการ เยี่ยมเยียนบ้านให้กำลังใจ” พ.ท.อนิวรรต ศิริข่วง ผบ.ร.3 พัน.3 และ คุณพัชริยา เสเนตร ประธาน สม.ทบ. สาขา ร.3 พัน.3...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรม.ทพ.26

     สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรม.ทพ.26 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2566 คุณเสาวภา เพิ่มผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรม ทพ.26 พร้อมด้วย พ.อ.ที เพิ่มผล ผบ...

สมาคมแม่บ้าน ทภ.2