ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

กำลังใจจากคนแนวหลัง มอบพลังใจให้คนชายแดน

     ”กำลังใจ♥️จากคนแนวหลัง มอบพลังใจให้คนชายแดน“
พล.ต.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข ผบ.พล.ม.3 ,ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ,ฝ่ายเสนาธิการ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา พล.ม.3 และสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน(สอ.รด.) จว.ขอนแก่น
     ร่วมส่งกำลังใจ จากคนแนวหลัง ลงพื้นที่ชายแดน เยี่ยมเยือนให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ของ ฉก.3 กกล.สุรนารี ในพื้นที่ อ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ โดย คณะฯ ได้พบปะ มอบสิ่งบำรุงขวัญ ร่วมรับประทานอาหาร ตลอดจนอวยพร ส่งความสุขให้กำลังพล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567
     เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ให้มีจิตใจที่ยึดมั่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เป็นกำลังสำคัญในการรักษาอธิปไตย และมีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่เข้มแข็งตลอดทั้งปี

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 8 9
Views Today : 142
Views Yesterday : 137
Views Last 30 days : 8782
Total views : 414625