ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อน้ำมันอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงและพัฒนา ทภ.2 แผนสำรองประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 จำนวน 6 รายการ

ราคากลาง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำมันอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงและพัฒนา ทภ.2 แผนสำรองประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ. แผนการใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 (ใช้จ่ายจากงบพัฒนา) ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดำเนินการ

ประกาศแผนและรายละเอียด