กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Browsing Category

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) จ…

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) จ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ ให้กับหน่วย ช.พัน.๓ พล.ร.๓ ด าเนินการ ดาวโหลด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างแรงงาน โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ…

เรื่อง ประกวดราคาจ้างแรงงาน โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรงงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ กรมทหารราบที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔…

งานจ้างแรงงาน โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.๒ และ นขต.  งานก่อสร้าง เรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐…

งานจ้างแรงงาน โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.๒ และ นขต.  งานก่อสร้าง เรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ ร.๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ดำเนินการ ดาวโหลด

ประกวดราคาจ้างแรงงาน โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรง…

ประกวดราคาจ้างแรงงาน โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรง งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ กรมทหารราบที่ ๖ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของ ร.13 พัน.2,มทบ.29 และ พล.ร.3

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของ ร.13 พัน.2,มทบ.29 และ พล.ร.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวโหลด

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More